Duurzaam Investeren
Door de crisis hebben beleggers een positiever beeld gekregen over duurzaam beleggen.
Toch belegt maar tien procent een behoorlijk deel van zijn portefeuille duurzaam.
Duurzaam Investeren
Diversen investerings mogelijkheden:
Wilt u meer informatie?
Met behulp van fiscale regelingen MIA en Vamil
Share
Duurzaam investeren is door de jaren heen steeds gangbaarder geworden.
De tijd dat investeerders geld staken in bedrijven die milieuvervuilende en mensonterende praktijken er op nahielden ligt echt achter ons. Regelmatig zie je dan ook in het nieuws dat er ophef ontstaat als gerenommeerde beleggingsinstituten, pensioenfondsen en de overheid belangen blijken te hebben in ondernemingen met een discutabele achtergrond. Een jaar geleden was er bijvoorbeeld een kleine rel toen bleek dat het ABP (grootste ambtenaren pensioenfonds) aandelen van een landmijnen-fabrikant bezat.
De modus consensus tegenwoordig is dan ook dat bedrijven een bedrijfsstrategie moeten voeren waarbij een eerlijke saliering van het personeel, normale arbeidsomstandigheden en een duurzame (milieuvriendelijke) manier van productie wordt nageleefd.
Daarnaast wordt er van bedrijven verwacht dat ze ook iets betekenen voor het land of de regio waarin ze opereren. Het gaat dan niet enkel om het verschaffen van werkgelegenheid, maar ook om constructief mee te werken aan het verbeteren van het leefklimaat en de infrastructuur. Het is dan ook niet gek dat grote bedrijven steeds vaker worden gevraagd door overheden om mee te denken over beleid. Naast de opkomst van duurzame bedrijven zijn er ook steeds meer dienstverleners zoals banken (Tridios bank bijvoorbeeld) die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Op Duurzaam-Investeren.com bieden wij u praktische informatie over de nieuwste investeringsmogelijkheden op het gebied van duurzaam investeren.
Naam:
Email:
Tel:
Bel mij terug
Ik wil een brochure
Mijn interesse(s):
Click for new image

Beleggen in Zorgvastgoed

De rol van vastgoed binnen de zorg zal de komende jaren snel veranderen. Met de lancering van diversen fondsen is de zorgvastgoedmarkt nu ook toegankelijk voor beleggers.
Meer over deze veranderingen hoe investeerders en ondernemers nieuwe kansen kunnen realiseren kunt u hier aanvragen.

Sustainability Investing

Sustainability investing bestaat uit activiteiten,
producten en diensten waarbij niet-financiële criteria worden geïntegreerd in traditionele financiële analyse en beleggingsprocessen.
Met deze aanpak zijn beleggers in staat beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen te nemen. Bovendien verkleint sustainability investing de risico’s en biedt beleggings mogelijkheden op de lange termijn.
Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

Duurzame Aandelenfondsen

Beleggen in aandelen betekent risico nemen,
met kans op een hoog rendement.
Dat geldt ook voor de duurzame aandelenfondsen.
Maar aandelenfondsen bieden méér dan alleen financieel rendement. Wilt U er zeker van zijn dat uw geld belegd wordt met oog voor mens, dier en milieu? Onze aandelenfondsen zijn allemaal op hetzelfde principe gebaseerd: een goed rendement voor u en een wezenlijke bijdrage aan de wereld van morgen. Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

Duurzaam beleggen bij een onafhankelijke bank

Wilt u uw vermogen op een duurzame en verantwoorde manier investeren? Dan kunnen onafhankelijke banken een aantrekkelijke oplossing zijn. U kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw vermogen op een manier te beleggen die past bij uw persoonlijk ethiek. Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

Duuzaam Investeren in een 2e huis

Door de toenemende vraag naar binnenlandse vakanties is gebleken dat het investeren in duurzame vakantiehuizen een serieus alternatief is ten opzichte van de traditionele beleggingsvormen en andere financiële producten.
De combinatie van; toplocatie,
kwalitatief hoogwaardig product,
eigen gebruik, professionele verhuurorganisatie,
een uitstekend rendement
maakt een investering in recreatief vastgoed
tot een zeer interessant alternatief.
Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

BREEAM-NL

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM stelt een standaard voor een duurzaam gebouw en geeft vervolgens aan welk prestatieniveau het onderzochte gebouw heeft. De bedoeling is gebouwen te analyseren en verbeteren. Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

Energie Investeringsaftrek

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

Mestbeheer

Als gevolg van de stijgende energieprijzen kan het voor u interessant zijn om te investeren in bedrijven die vergistingsinstallaties realiseren waarbij ook nog eens de mest wordt opgewaardeerd. Dit met vaak met winsten als dividend en fiscale voordelen. Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)


De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen


Subsidieregeling Zonnepanelen

In 2012 heeft het kabinet in een akkoord besloten geld vrij te maken voor de verduurzaming van Nederland. Onder andere is er geld vrij gekomen voor particulieren die een zonnepanelen systeem willen aanschaffen. Voor 2012 en 2013 is er in totaal ruim 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van zonnepanelen door particulieren. Zij kunnen via hun DigiD direct een aanvraag indienen via het eLoket voor deze subsidie. Meer informatie hierover kunt u hier aanvragen

Financiering voor Research en Development.

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek).
De WBSO verlaagt de loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen stimuleren technische innovaties in iedere bedrijfssector. U kunt het voordeel van de WBSO en RDA verrekenen via uw belastingaangifte.
Met behulp van fiscale regelingen MIA en Vamil
Duurzaam Investeren